Schwarzenberský kanál - poslední úsek


7.6.2009
NEDĚLE
Dopoledne jsem si vyjel z Dobré na Jelení. Cílem bylo muzeum Schwarzenberského plavebního kanálu, konkrétně mapky jeho poslední části. Kanál už mám docela okoukaný, projel jsem se kolem něj v úseku od Rosenauerovy nádržky až na rozcestí U Korandy mnohokrát. Kanál za Zadní Zvonkovou prochází do Rakouska. Po vstupu České republiky do Schengenského prostoru je cesta podle kanálu k Sonnenwaldu legální.
Po pár kilometrech se Kanál vrací na území ČR a teče kolem rozcestí U Korandy. Tady jsem svůj průzkum začal.

Plánek úseku Kanálu od rozcestí U Korandy. Pozor, je trochu pootočen, viz část růžice dole.
Kanál se spojuje s Otovským potokem, pak probíhá podle hranice ČR-Rakousko, vlévá se do něj potok Světlá (Zwettlbach), potom opět zabíhá na území ČR a nakonec vchází do Rakouska, kde se vlévá do Grosse Muhl.
Modrá turistická značka na rozcestí U Korandy uhýbá vpravo na cestu ke St.Oswaldu, pak na Rakouském území uhýbá z cesty vlevo podle hranice, klesá dolů ke Kanálu, vede kus podle něj a pak opět stoupá do St.Oswaldu.


Česká turistická mapa chybně zobrazuje Kanál, jakoby od rozcestí U Korandy uhýbal vpravo podle cesty ke St.Oswaldu, mezi bývalou Dolní a Horní Hraničnou dokonce teče do kopce. Ve skutečnosti podle této cesty nevede nic.
Čísla na mapce odpovídají fotografiím níže.

foto 1
Rozcestí U Korandy.
Doprava uhýbá modrá turistická značka na dřevěný můstek přes Kanál na lesní cestu ke St.Oswaldu.
Turistická značka je na sloupku dopravní značky Zákaz vjezdu úplně vpravo.
Kanál pokračuje rovně, neuhýbá doprava před můstkem, jak chybně znázorňuje Česká turistická mapa.
Pokračoval jsem po cestě ke St.Oswaldu přes bývalou Dolní a Horní Hraničnou.

foto 2
Pohled z cesty mezi bývalou Dolní a Horní Hraničnou do údolí Otovského potoka.
Projel jsem po silně klesajících silničkách přes St.Oswald až skoro k Damreithu a odbočil vlevo, směr na Oedt, k mostu přes Kanál u Kasbachu.

foto 3
Kanál u Kasbachu je v podstatě zregulovaný potok Zwetllbach (Světlá) a dál teče otevřenou krajinou jako nezajímavý potok k ústí do Grosse Muhl.

Tady jsem začal hlavní část průzkumu. Odbočil jsem před můstkem přes Zwetllbach vlevo a jel po asfaltové silničce proti proudu Kanálu.
Následující fotky jsou proto focené proti proudu.


foto 4
Asfalt končil po pár desítkách metrů, údolí se sevřelo. Lesní cesta se pomalu zhoršovala.


foto 5
Kamenitá pěšina uhla vlevo nahoru podle hranice, někam k Almesbergu. Vjel jsem na České území. Nějaké náznaky bývalé cesty tu byly, prodíral jsem kolo pralesem. Nakonec jsem sešel níže až ke Kanálu.


foto 6
V husté trávě jsem přehlédl malý přítok a osvěžil si levou nohu v bahenní koupeli. Kanál je tu poměrně zachovalý.


foto 7
Jen stěží jsem postupoval kupředu, oproti "basaránu" tu ale chyběly trny. Bylo trochu vidět, kudy se tu chodilo. Ale kdo? Pohraničníci? Už jsme přes rok v Schengenském prostoru, tak proto jediná stopa je jen nepatrně jiný odstín trávy a trochu nižší výška. Ale zahlédl jsem i čerstvě ulomenou větvičku stromu a ulomený list kopřivy, otočený světlým nahoru. Letošní. Že by turista? To by bylo stop daleko víc. A širší. Tak asi liška.

Poznámka: Basarán je kamenitý, svažitý, zarostlý trnitý neprůchodný terén, podle Španělské vesničky v Pyrenejích mezi městy Sabinanigo a Broto. Viz Pyreneje 2005.


foto 8
Vlevo od stromu uprostřed snímku je vidět nezřetelná stopa v podobě nižší vegetace jiného odstínu, asi po zvěři. Ale zvěř by snad chodila k vodě, ne podél vody. Leda že by to bylo něco, co tu zvěř, chodící pít, loví.
Stopy jsem se úspěšně držel.


foto 9
Konečně cesta, a modrá turistická značka, přišla zleva z Rakouska v místě, kde Kanál vede podle státní hranice. Je tu i historický hraniční kámen a popis v Češtině i Němčině.


foto 10
Tady už se dalo jet.


foto 11
Čtyři smrky.


foto 12
Pod vesnicí Morau Kanál teče docela prudce. Morau je vlevo nahoře nad těžko schůdným prudkým svahem, ani pěšina tam z rokle nevede.


foto 13
Můstek přes potok Světlá, přítok Kanálu z České strany.


foto 14
Další prudší úsek Kanálu. Pokračoval jsem dál proti proudu.
A na jedné z dřevěných informačních tabulích čtu:
Morau - zajímavosti z historie a přírody
Spáditý úsek Schwarzenberského plavebního kanálu
-je jedním z nejatraktivnějších úseků 51,6km dlouhého kanálu,
vybudovaného Josephem Rosenauerem. Dřevo bylo ze
Šumavy kDunaji po této celkově 89,7km dlouhé plavební
cestě plaveno v létech 1791-1891. Plavba zde na spáditém
úseku byla velmi nebezpečnou činností - plavená polena
dosahovala velmi vysokých rychlostí.

Příroda bez hranic
Již před otevřením hranic byla v tomto území činná
rakouské mládež, zabývající se ochranou přírody. Výzkumy
prokázaly, že v tomto po 40 let nedotčeném území žijí
doposu rysové i losi. Bylo nalezeno 80 druhů ptáků a 400
druhů motýlů.
Sakriš, ještě že jsem ty rysy a losy nepotkal.
Zpátky k rozcestí U Korandy jsem se vrátil po modré značce, to znamená vyjel jsem doleva nahoru na cestu v místě hraničního přechodu.


můj život FILABEL