Monte Pasubio 2009


STŘEDA 5.8.

Večer jsme naložili 8 kol a odjeli z Prahy přes Plzeň a Mnichov k Innsbrucku, kde jsme přespali.

ČTVRTEK 6.8.

Obytným autem jsme dojeli do naší základny, do kempu za Rovereto ve směru na Lago di Garda.

Odpoledne jsme na kolech vyjeli po cyklostezce do Rovereta.

Ulička Rovereta.

Rovereto.

Po prohlídce centra jsme v horku vystoupali ke Zvonu, který byl ulit z děl účastníků 1.světové války.
Dnes je přejmenován na Zvon Míru a kolem něj se tyčí vlajky států, které se 1.světové války ani neúčastnily.

PÁTEK 7.8.
Opět přes Rovereto, 175mnm, jsme po silnici vyjeli na sedlo Pian delle Fugazze 1162mnm.

Kostelíček ve skále.
Stoupání to bylo poměrně obtížné, nejen qůli horku, ale je tu i několik mezisjezdů, kde jsme pracně získanou výšku opět ztratili, takže jsme nastoupali daleko víc, než rozdíl výšek cca 1000m.
Na sedle je putyka s tupou obsluhou. Když řeknete "pivo", dostanete pivo. Když řeknete "kapučíno", taky ho dostanete. Ale jestliže řeknete "toust", řekne obsluha "ano", odběhne do kuchyně a nepřinese nic. Ani napotřetí.

Ze sedla jsme po šotolinové Strada degli Eroi stoupali výš a výš.
Šotolina byla špatně sjízdná, mnozí tlačili kolo skoro celou cestu. Horko pomalu ustávalo. Po průjezdu tunelem do druhého údolí se počasí rapidně zhoršilo, teplota klesla o 20oC, z 34oC na 14oC.

A co bylo horší, byli jsme v černém mraku a viditelnost klesla na pár desítek metrů. Následovaly další tunely.
Chata generála Papa, 1929mnm se z mlhy vynořila náhle. Prohlédli jsme si konec Strada delle Gallerie, cesty tunelů, je tu tunel č.52. Na kole se tudy nesmí, ostatně je to téměř nesjízdné.

Dolů jsme jeli, někteří opět qůli šotolině tlačili po Strada degli Scarubbi na začátek Strada delle Gallerie.
Tady začal asfalt, nejprve krátký sjezd na průsmyk Xomo, pak pár km po uzoučké sympatické (pro cyklisty) silničce a najeli jsme na hlavní silnici. Byla mokrá. Pršelo tu zřejmě dost silně, z černého mraku, kterým jsme projížděli o 1000m výš.
Z cca 900mnm protivné stoupání na Pian delle Fugazze, tím se kruh uzavřel. Šeřilo se.
Do Rovereta jsme dojeli už za tmy a byla to příjemná a rychlá cesta, bodejť by ne, když převážně klesala. Slyšeli jsme i Zvon Míru, kupodivu to bylo v 21:30. Návrat do kempu po cyklostezce byl svižný.
Ujeli jsme 106km a nastoupali 2300m.

SOBOTA 8.8.
V noci pršelo a tak jsme se přesouvali pod stříšky, kdo jakou našel. Kdo nenašel, přesunul se do auta, na pohodlnou postel.

A opět jsme jeli přes Rovereto, tentokrát jsme odbočili do zajímavé soutěsky naproti kostelíku ve skále.

Vesničkou Fontanelle jsme chtěli jen projet, ale silnička tu končila. Napojení na druhou silnici, které ukazovala podrobná pěší mapa, bylo nemožné, jelikož tato druhá silnice byla na skále o cca 150m výše. Zvolili jsme proto jinou, kratší návratovou trasu, také vzhledem k blížícímu se černému mraku.

Vesnička.
Projeli jsme zpátky Roveretem, minuli odbočku ke kempu a zajeli jsme k Lago di Garda.

Někteří využili nádhernou možnost vykoupat se.
Ostatně bylo hodně dusno. Ani jsme netušili, že černý mrak se mezitím vypršel nad naším kempem.

NEDĚLE 9.8.
Autem jsme dojeli na parkoviště na průsmyk Xomo a pěšky prošli horskou stezku Strada delle Gallerie s 52 tunely, vybudovanými za 1.světové války. Délka je 6.3km, z toho 2.3km je v tunelech, nejdelší má přes 300m a je spirálovitě točitý. Stezka začíná ve výšce 1216mnm a končí ve výšce 1928mnm, poblíž chaty generála Papa.

Vstup na stezku Strada delle Gallerie je přes bránu z růžového betonu...hm.
Ale nahoře ve skalách se rýsuje stezka bez příkras.

Tunely.

A zas tunely, každý má tabulku se jménem a číslem. A pořád do kopce.

Pohled zpátky. Parkoviště dole už je jak z letadla.

Výstupní portál nejdelšího točitého tunelu.

Na protější stěně se pohybují turisti, za chvíli tam budeme i my.

Pohled zpátky.

Nejkritičtější místo.

Pohled zpátky.

K chatě generála Papa je krátký sestup. A vlevo od chaty je cesta Strada degli Eroi, po které jsme k chatě přjeli na kole v pátek. Z římsy pozoruje Michal.
No a ještě bylo potřeba celou úžasnou stezku absolvovat podruhé, v opačném směru. K autu. Vyjeli jsme večer, domů jsem se dostal v 4:24 ráno.
*** doplním mapku


můj život FILABEL