Libeň - Zbraslav 2007 - přes Prahu na kole

22.2.2007
Text upraven v lednu 2008 podle aktuálního stavu.
Průzkum možnosti projetí Prahy podle Vltavy jsem začal poblíž Libeňského zámečku.

Protipovodňová vrata otevřena - ústí Rokytky do Vltavy. Po proudu Vltavy, tedy přímo vraty, je možné projet až k ZOO (a dál až do Řeže) parkem a po stezkách, to mám mnohokrát prověřeno. Odbočil jsem proto před vraty vlevo, podle žluté šipky po cyklotrase A2, nahoru na můstek, pak vlevo po silnici.

Ze silnice vpravo podle protipovodňové zdi po pravé straně. Dojel jsem k Libeňskému mostu. Pod předmostím cyklostezka A2 podchází novým tunýlkem (býval zaslepený a používaný jako sklad), vyhnul jsem se tak křížení s tramvajemi.

Za tunýlkem pokračuje cyklostezka...

...směrem do Karlína. V pozadí Památník na Vítkově.

Karlínské hotely po levici, Vltava po pravici.

Špičatá budova po levici, blížím se k Negrelliho viaduktu. Cyklostezku lemuje protipovodňová zídka.

Pohled zpátky na špičatý dům, který odděluje cyklostezku od ul. Pobřežní.

Za obloukem Negrelliho viaduktu cyklostezka uhýbá vpravo skrz protipovodňovou zídku.

Vlevo podjezd "Husákovo ticho" pro auta. Cyklostezka podchází Hlávkův most (severojižní magistrála) tunýlkem vpravo vedle schodů.

Nad "Husákovým tichem" je fakt ticho.

Štefánikův most (vede do tunelu pod Letnou) se podjíždí po chodníku.

Čechův most. Cyklostezka je vedena po navigaci.
Od ledna 2008 je tady upravený povrch, viz níže.
Trasa Palachovo náměstí - Národní divadlo je trochu problém, je lepší přejet na druhý břeh. Přejel jsem Mánesův most a po cyklotrase A1 uličkou U Lužického semináře projel na Kampu, podle Sovových mlýnů kolem Čertovky, pak ulicemi Říční a Šeříková. Tady jsem opustil trasu A1 a po mostě Legií přejel k Národnímu divadlu.

Od Národního divadla jsem jel k Mánesu kousek po chodníku. Na fotce je pohled zpátky, na Divadlo.

Od Mánesa se jede opět po navigaci, pod Jiráskovým i Palackého mosty.
Od ledna 2008 je tady upravený povrch, viz níže.
V pozadí Železnižní most na Výtoni.

Železnižní most na Výtoni.


Nová dlažba z ledna 2008 po celé navigaci, dva hladké jízdní pásy, mezi nimi předjížděcí pás jemně dlážděný.
Vyšehradský tunel se projíždí po chodníku. Úzké místo. Je tu cedulka "cyklisto veď kolo". A co cyklistky? Blbost. Pokud tu není chodec, je nesmysl slézt z kola. Pokud tu chodec je a vedete kolo, nevyhnete se, protože cyklista, vedoucí kolo, zabere celou šířku. Takže z kola neslézat!
Toto místo bude snad upraveno během rekonstrukce tunelu v létě 2008.

Na fotce pohled zpátky na Vyšehrad. Vlevo loděnice - konkrétně jachtklub.

Dál je několik kilometrů cyklostezky po podolském nábřeží. Na fotce pohled zpátky (slunce smažilo z jihu), vpravo bazén Podolí.

Na Mlejnku se uhýbá vpravo dolů blíž k Vltavě, podjíždí se Barrandovský most.

Na fotce pohled zpátky, vpravo odbočka do podjezdu pod silnicí, dá se tu najet na cyklostezku přes Barrandovský most a dál kousek po silnici do Prokopského údolí nebo cyklostezkou do Chuchle i na cyklostezku, která vede přes Krčský les až k metru Roztyly a klidnými uličkami na Jižní Město.

V Braníku se po A2 jede kus pěkným stromořadím.

Modřany. Ulice Vltavanů je bez aut. Na fotce pohled zpátky, vpravo železniční násep, za ním bývalá čokoládovna Orion.

Modřanské nádraží už se objíždí po cyklostezce, není třeba jezdit podle kolejí. Na fotce pohled zpátky.
Dál na Zbraslav se jezdilo přes kopec po frekventované výpadovce. Projet se dalo i pěšinkou po břehu, jen za nízkého stavu vody.
Ale na podzim 2006 se začala budovat cyklostezka, ukončeno v květnu 2007.

Stavba cyklostezky na jaře 2007. V těchto místech povede přes Vltavu dálniční most Pražského silničního okruhu.

Na cyklostezce panoval na jaře 2007 čilý stavební ruch. Projížděl jsem mezi stavbaři. Na fotce pohled zpátky, pokládání geotextilie.

Od května 2007 je tu asfalt.

Zbraslav. Silnička podchází zbraslavský most Závodu míru.
Dá se jet podle Vltavy do Vraného nad Vltavou a kousek. Pak je skála, železniční tunel. Do Davle neprůjezdno. Most do Měchenic je taky jen železniční - neprůjezdno. Nebo strmými pěšinkami přes Oleško. Dalo by se i z Vraného do Březové a Oleška. Z Oleška pěšinkou strmě dolů do Davle.
Ze Zbraslavi se dá i vlevo Břežanským údolím, je tu ale silný provoz a není to do Davle.
Do Davle se dá ze Zbraslavi snad jedině po frekventované silnici č.102.

můj život FILABEL