On a Ona Manželství

  Civilizace. Auta, televize, ledničky, zubní kartáček, párové manželství. Metla lidstva?

Lidé i přes civilizaci stále podvědomě jednají pudově. Rozhlédněte se kolem sebe očima přírody. Najdete tisíce dalších příkladů.

Člověk je zkonstruovaný na život v tlupě, ve velké rodině. Ale v pozdější době, kdy člověk byl majetek, bylo potřeba určit, kterému pánovi který poddaný patří. Aby nebyl bordel v živém inventáři, zavedlo se ve 14.století párování lidí a manželství. Jak to prosadit? Náboženství je dobrý způsob, jak lidi udržet na uzdě. Všechno jakoby řídí nějaký imaginární bůh, který je dost vysoko, aby nešel sesadit.
Dneska už moc lidí v neděli do kostela nechodí, ale nesmyslnost párového manželství zůstává. I když je to jako se socialismem. Lidi navenek jakoby souhlasí, ale stejně se většina chová normálně. Až na hrstku zaslepených fanatiků.

Ne a ne! Ne sám, ani ne ve dvojici. Člověk je zkonstruovaný pro život ve velké rodině. Nikomu není smutno. Větší jistota pomoci. Proto i dnes se lidé, hlavně ve městech, instinktivně sdružují do skupinek, ať už se společnými zájmy, nebo jen tak, aby jim nebylo smutno a měli pocit jistoty. Člověk potřebuje mít kolem sebe zhruba 30 známých obličejů. Ale ne proto, aby spolu jen jedli, hráli tenis a omílali pořád to samé.

Aby došlo k obohacení genofondu, bylo potřeba občas ukořistit ženu vedlejší tlupě. V pozdějších dobách chodili mladí muži do světa na zkušenou, nebo jak se jinak říkalo, rozsévat semeno. Tlupy, kde nedochází k obnovení genofondu samozřejmě zdegenerují.

Není již nemorální, když nechodíte do kostela. Není ani nemorální, když muž má více sexuálních partnerek. Je tak zkonstruovaný už miliony let. Muž je lovec. Žena je jiná. To je příroda. A přírodě poroučet nedopadá dobře.

A jak to vidí žena? Taky by nejradši měla velkou rodinu.

Napsáno 24.7.2k FILABEL