Víte o Turecku, že...

 1. Istanbul je jediné město ležící na dvou kontinentech a 2000 let bylo hlavním městem tří velkých říší – Římské, Byzantské a Osmanské.
 2. V Turecku probíhá každoročně 150 archeologických vykopávek.
 3. Stopy nejstaršího lidského osídlení z doby před 9500 lety je v Turecku u Çatalhöyüku.
 4. Dva ze sedmi divů světa jsou v Turecku (Artemidin chrám v Efezu a hrobka krále Mausóla v Halikarnasu.).
 5. Prorok Abrahám se narodil v Urfě na jihovýchodě Turecka.
 6. Julius Caesar prohlásil svoje slavné Veni, vidi, vici na černomořském pobřeží Turecka, kde porazil strašidelné království Pontus.
 7. Turci přinesli do Evropy kávu.
 8. Turci dali Holanďanům jejich pověstné tulipány.
 9. Populární křesťanská postava sv. Mikuláš se narodil v Pataře a zemřel v Demre – obojí na pobřeží Středozemního moře. Zde také žili a šířili křesťanství i sv. Petr a apoštol sv. Pavel.
 10. Noemova archa přistála na nejvyšší hoře Turecka Agri Dagi (Ararat) na východní hranici. Podle receptu Noemovy ženy se tam dodnes vaří puding ze 20 ingrediencí.
 11. Místo posledního odpočinku P. Marie je Selçuk u Efezu.
 12. Hlavní město Chetitské říše Chatušaš je v centrální Anatolii.
 13. V Turecku pramení Eufrat a Tigris – řeky, které stály u kolébky vzniku lidské civilizace v Mezpoptámii.
 14. Část východního pobřeží Středozemního moře dal Marcus Antonius Kleopatře jako svatební dar.
 15. Homér se narodil v Izmiru a Tróju vylíčil ve svém eposu Ilias.
 16. Aeskulap – otec lékařů měl svoje starověké sanatorium poblíž Pergamonu.
 17. V Anatolii se narodil Ezop známý svými bajkami a příměry.
 18. Leonardo da Vinci vyprojektoval most přes Bospor spojující Evropu s Asií, i když se jeho návrh nerealizoval.
 19. Alexandr Veliký dobyl většinu území dnešního Turecka a v hl. měste Frýgie (nedaleko Ankary) rozťal Gordický uzel.
 20. První křesťané se schovávali před Římany (a později před Araby) v pohádkových skalách Kappadokie.
 21. Amazonky mají svůj původ na východním pobřeží Černého moře v Turecku.
 22. Trojská válka se konala poblíž Dardanel a na její památku zde stojí bájný dřevěný Trojský kůň.
 23. Podle turecké tradice je cizinec na prahu jakéhokoli domu považován za “hosta od Boha”.
 24. První křesťanský kostel na světě (Sv. Petra) stojí na nejjižnějším bodu Turecka - v Antiochii.
 25. První Ekumenický koncil byl v Nicaei (nyní Iznik).
 26. Cařihrad má 540 let starou nákupní galerii se 64 ulicemi, 4000 obchody, 22 vchody a 25000 zaměstnanci – legendární Krytý Bazar.
 27. V Turecku se pěstuje 70% světové produkce lískových oříšků.
 28. Turecko je dlouholetý člen NATO – od roku 1952.
 29. Sultán Sulejman Nádherný byl plodným poetou – napsal přes 3000 básní, z nichž mnohé kritizují lidskou hrabivost.
 30. Nejcenější hedvábný koberec na světě je v Muzeu Svištících Dervišů v Konyi. Má 144 uzlíků / cm2. Marco Polo napsal: “Nejlepší a nejkrásnější koberečky z hedvábí všech barev – najmě šarlatové se tkají zde.”
 31. Anatolie je místem Sedmi kostelů azijských.
 32. Turecký cestovatel a dobrodruh Ahmet Çelebi byl prvním mužem, který na sestrojených křídlech přeletěl značnou vzdálenost nad Bosporem.
 33. Anatolie byla svědkem první soutěže krásy. Zůčastnily se jí Afrodita, Hera a Athéna. Sudím byl Páris.
 34. V Anatolii se vyrábí víno víc než 6000 let.
 35. Anatolský původ mají jména Paříž, Filadelfie a Evropa.
 36. Elbistán je nejnudnější okresní město v pohoří Taurus.
Vše výše uvedené jsem v posledních 21 letech viděl.
Kde jsem byl 5x a víckrát je modře a kde 10x a víckrát červeně.

Kdy se přijedeš podívat Ty?
Marek.

Další informace: Turecko

Slovníček některých velmi užitečných výrazů
yogurtjogurtkurtvlk
vişnevišněKürtKurd
çayčajbaloples
hristiyankřesťandans etmeletančit
müslümanmoslemínvezirministerský předseda
rüşvetúplateknisanlisnoubenka
biliyorumrozumímagabeystarší bratr
bilmiyorumnerozumímőpűcűkpolibek
genel evinevěstinec

Kalimero FILABEL